Zilverdag.nl

Kwaliteitsmanifest Zilverdag

Kwaliteitsmanifest voor deelname aan de Nationale Zilverdag in Schoonhoven

Om de kwaliteit van de aangeboden producten op de Nationale Zilverdag te bewaken, heeft het bestuur van de Stichting Nationale Zilverdag samen met het Schoonhovense Gilde St. Eloy, voor deelname aan de Zilverdag ‘kwaliteitseisen’ vastgesteld. Deze eisen gelden voor alle kramen, stands en paviljoens van  goud- en zilvervakgenoten.

Tijdens de Nationale Zilverdag zal het bestuur de uitstallingen kritisch laten beoordelen door deskundige, gecertificeerde taxateurs juwelen/zilverwerken. Bij het niet nakomen van één van de onderstaande bepalingen kan een exposant in de toekomst worden uitgesloten van deelname aan de Nationale Zilverdag. In geval van twijfel of lichte overtreding van de bepalingen kan de exposant eenmaal worden gewaarschuwd; bij een tweede overtreding volgt eveneens uitsluiting. Omdat deze kwaliteitseisen niet alleen ons maar ook het belang van de branche dienen, gaan wij ervan uit dat u begrip heeft voor de bepalingen in het kwaliteitsmanifest.

Wie mag er staan?
Standhouders dienen beroepsmatig in of voor de goud-, zilver-, uurwerk­ of juweliersbranche actief te zijn. Bewijzen daarvan zijn:

 • Of een relevante KvK inschrijving,
 • Of een inschrijving bij Waarborg Holland,
 • Of een lidmaatschap van één van de branche- of vakorganisaties, of van een relevante vereniging,
 • Of als leerling/student ingeschreven staan bij een relevante opleiding.

Wat mag er worden verkocht, tentoongesteld of gedemonstreerd?
Het aangeboden assortiment in de goud- en zilverstands en paviljoens dient voor 80% uit edelmetaal te bestaan, zelf gemaakt c.q. van derden betrokken. Als je voor de resterende 20% verzilverd assortiment wilt aanbieden dien je dat gescheiden te houden van het edelmetaal assortiment (Waarborgwet 1986) en duidelijk aan te geven dat het verzilverd assortiment betreft.

 • Het is niet toegestaan om meer dan 5% van het totaal aangeboden assortiment als Opruiming/Sale aan te bieden.
 • Niet-edelmetaal, in het kader van innovatief en experimenteel assortiment, sieraden en/of anderszins, mag alleen op het Doelenplein worden tentoongesteld en worden verkocht.
 • Het assortiment op het ‘Antiekplein’ moet voor 80% dateren van vóór 1960 en voor 80% van Europese origine zijn. Falsificaties en kopieën van oude sieraden en zilver zijn niet toegestaan.
 • Aangeboden voorwerpen van edelmetaal dienen overeenkomstig de Waarborgwet gekeurd te zijn. Van ongekeurde voorwerpen dien je desgevraagd te kunnen aantonen dat deze voldoen aan de eisen van de Waarborgwet. Dit geldt ook geïmporteerde waren uit Oosterse landen.
 • Het assortiment dient voor 80% in overeenstemming te zijn met het ‘plein’ waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Een aanbod van ‘diversen’ waaronder ook begrepen de demonstraties, dient voor 100% betrekking te hebben op het vak van de goud- en zilversmid, juwelier en graveur.
 • In het geval dat leden van het Gilde Sint Eloy gespecialiseerd zijn in voorwerpen die niet uit edelmetaal zijn vervaardigd behoudt het bestuur van de Stichting Nationale Zilverdag zich het recht af te wijken van deze bepalingen.

Wie gaat er over de toelating tot een plein?
De pleinmanager beslist over de toelating tot een plein.

Namens het bestuur van de Stichting Nationale Zilverdag (en Gilde St. Eloy)

Dick de Cloe, voorzitter
januari 2024