Zilverdag.nl

Voorwaarden deelname

Voorwaarden deelname aan de Nationale Zilverdag op 20 mei 2024, Tweede Pinksterdag, in Schoonhoven

  1. De Nationale Zilverdag wordt gehouden op de Tweede Pinksterdag van 10.00 tot 17.00 uur In het centrum van Schoonhoven. Na 17.00 uur mag niet meer gedemonstreerd en verkocht worden.
  2. Vanaf 09.00 uur staat het bestelde onderkomen voor u klaar en om 10.00 uur dient u volledig ingericht te zijn.
  3. Voor de meeste locaties geldt dat alleen artikelen mogen worden verkocht die met het zilvervak verwant zijn. Een en ander ter beoordeling van de organisatie (zie ook punt 10).
  4. De Stichting Nationale Zilverdag wijst de plaats van de deelnemer aan. Wijzigingen door deelnemer zonder overleg is niet mogelijk. De toewijzing van de plaats geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling. Deelname wordt pas definitief na ontvangst van betaling en akkoord van deelname door Stichting Nationale Zilverdag.
  5. Inschrijven en betalen kan tot en met 13 mei 2024. Bij annulering van deelname na 15 mei 2024 wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd.
  6. De Stichting kan op de meeste plaatsen zorgen voor een elektriciteitsaansluiting.  U dient zelf te zorgen voor een weerbestendig verlengsnoer en verdeeldozen.
  7. De standplaats dient na afloop bezemschoon achtergelaten te worden.
  8. De Stichting Nationale Zilverdag is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van welke aard dan ook. Voor de Zilverdag is door de stichting een WA-verzekering afgesloten voor eventuele ongevallen e.d. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Nationale Zilverdag.
  9. Voor geschillen met clientèle op de Zilverdag is de Stichting niet aansprakelijk.
  10. Om de kwaliteit van de Zilverdag formule te bewaken is een kwaliteitsmanifest opgesteld dat door het bestuur van toepassing wordt verklaard. Iedere deelnemer wordt geacht zich hieraan te houden. Niet naleving ervan kan uitsluiting van deelname inhouden. Een exemplaar van dit manifest vindt u op onze website.